IT-alane nõustamine (Virtualiseerimine, tagavarakoopiad ja muud IT-süsteemid)
Erinevate infomonitoride lahendused.
Digitaalne dokumendihaldus.
Erinevad E-lahendused ja suhtlus nende vahel.